ÜLDINFO

Nõukoda.

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda on mittetulundusühing kuhu kuuluvad Eestis tegutsevad töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinikud ja valdkonda aktiivselt edendavad ja toetavad inimesed. Ühingu peamisteks eesmärkideks on aidata kaasa töökeskkonna turvalisuse parandamisele, teadvustada ühiskonna tasandil töökeskkonna turvalisuse tagamise olulisust, spetsialistide kvalifikatsiooni, kaitsta nõukoja liikmete huve ning pakkuda erialast täiendkoolitust. Üheks oluliseks ambitsiooniks on ühiskonna teadlikkuse tõstmine läbi tööõnnetuste vähendamise.

Millal tuleb jutuks, et meil on töökeskkonnaspetsialist?
Kahjuks tihti juba siis, kui on juhtunud tööõnnetus. Tööõnnetused võivad olla erinevad, kuid nad kõik vajavad tähelepanu ning veelgi parem, kui nad üldse ei juhtuks. Me ei pea olema oma muredega üksi, ükskõik kas tegu on suure või väikese murega. Alati ei saa ja ei pea me kõigega ise hakkama saama. Miks pusida üksi lahenduste kallal, kui on võimalik kergemalt ja kiiremini nõuandeid ning toetust saada. Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda ongi loodud selleks, et olla toeks organisatsioonidele töökeskkonnaalaste toimingute korraldamisel ning turvalisuse tagamisel.

Töökeskkonnaspetsialistile ja volinikule
Tule ja räägi, kui:

 • Soovid saada eelist informatsiooni omamisel
 • Oled mures iseenda või oma lähedaste turvalisuse pärast.
 • Sa ei tule enam toime, sind ei kuulata.
 • Sul puudub kompetents ja sa vajad professionaalset nõuannet.
 • Sa oled konfliktis organisatsioonis töötavate inimestega jah/või tööandjaga.
 • Vajad informatsiooni ja erialast täiendkoolitust.

Tööandjale
Õige aeg pöörduda Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja poole on siis, kui:

 • Vajad ettevõttele töökeskkonnaspetsialisti või teenust töökeskkonna korrastamisel.
 • Vajad nõu töökeskkonna parendamise osas.
 • On tehtud vajalikud investeeringud töökeskkonda, kuid on mured ja tööõnnetused ikkagi ei vähene.
 • Töötajatele on tehtud vajalikud koolitused ja instrueerimised, kuid see ei ole muutusi töötajate käitumises ja hoiakutes toonud.
 • Tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.

Organisatsiooni edu sõltub töötajate lojaalsusest, tegevuse efektiivsusest ning tasakaalustatud panustamisest nii tööandja kui töövõtja seisukohast lähtuvalt. Kasutagem win-win lahendit  ning olgem teine-teisele toeks!

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.