ÜLDINFO

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda on mittetulundusühing kuhu kuuluvad Eestis tegutsevad töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinikud ja valdkonda aktiivselt edendavad ja toetavad inimesed. Ühingu peamisteks eesmärkideks on aidata kaasa töökeskkonna turvalisuse parandamisele, teadvustada ühiskonna tasandil töökeskkonna turvalisuse tagamise olulisust, spetsialistide kvalifikatsiooni, kaitsta nõukoja liikmete huve ning pakkuda erialast täiendkoolitust. Üheks oluliseks ambitsiooniks on ühiskonna teadlikkuse tõstmine läbi tööõnnetuste vähendamise.

Millal tuleb jutuks, et meil on töökeskkonnaspetsialist?
Kahjuks tihti juba siis, kui on juhtunud tööõnnetus. Tööõnnetused võivad olla erinevad, kuid nad kõik vajavad tähelepanu ning veelgi parem, kui nad üldse ei juhtuks. Me ei pea olema oma muredega üksi, ükskõik kas tegu on suure või väikese murega. Alati ei saa ja ei pea me kõigega ise hakkama saama. Miks pusida üksi lahenduste kallal, kui on võimalik kergemalt ja kiiremini nõuandeid ning toetust saada. Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda ongi loodud selleks, et olla toeks organisatsioonidele töökeskkonnaalaste toimingute korraldamisel ning turvalisuse tagamisel.

Töökeskkonnaspetsialistile ja volinikule
Tule ja räägi, kui:

 • Soovid saada eelist informatsiooni omamisel
 • Oled mures iseenda või oma lähedaste turvalisuse pärast.
 • Sa ei tule enam toime, sind ei kuulata.
 • Sul puudub kompetents ja sa vajad professionaalset nõuannet.
 • Sa oled konfliktis organisatsioonis töötavate inimestega jah/või tööandjaga.
 • Vajad informatsiooni ja erialast täiendkoolitust.

Tööandjale
Õige aeg pöörduda Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja poole on siis, kui:

 • Vajad ettevõttele töökeskkonnaspetsialisti või teenust töökeskkonna korrastamisel.
 • Vajad nõu töökeskkonna parendamise osas.
 • On tehtud vajalikud investeeringud töökeskkonda, kuid on mured ja tööõnnetused ikkagi ei vähene.
 • Töötajatele on tehtud vajalikud koolitused ja instrueerimised, kuid see ei ole muutusi töötajate käitumises ja hoiakutes toonud.
 • Tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.

Organisatsiooni edu sõltub töötajate lojaalsusest, tegevuse efektiivsusest ning tasakaalustatud panustamisest nii tööandja kui töövõtja seisukohast lähtuvalt. Kasutagem win-win lahendit  ning olgem teine-teisele toeks!

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Консультативный Совет.

Эстонский Консультативный Совет Специалистов по трудовой среде это недоходное объединение, куда входят действующие в Эстонии специалисты по трудовой среде, уполномоченные по трудовой среде и активно продвигающие и поддерживающие данную сферу деятельности люди.

Основными целями организации являются содействие улучшению безопасности трудовой среды, осознавание важности её обеспечения на общественном уровне, повышение квалификации специалистов, защита интересов членов совета и предоставление профессионального дополнительного обучения. Одной из важнеиших амбиций –повышение осознанности общества через уменьшение несчастных случаев на производстве.

Когда заходит разговор о специалисте по трудовой среде ?

К сожалению, часто тогда, когда уже произошёл несчастный случай на производстве. Несчастные случаи на производстве могут быть разными, они все заслуживают внимания, но лучше всего, чтобы они не случались вовсе. Мы не должны быть одиноки со своими заботами, неважно идёт ли речь о большой или маленькой заботе. Всегда мы не можем и не должны со всем справляться сами. Зачем карпеть над решениями в одиночку, если можно легче и быстрее получить совет и поддержку. Эстонский Консультативный Совет Специалистов по трудовой среде и создан для того, чтобы дать поддержку различным организациям при проведении мероприятий в области трудовой среды и при обеспечении безопасности.

Специалистам по трудовой среде, уполномоченным по трудовой среде

Приходи и расскажи, если:

* Желаешь получить преимущество при получении информации

* Озабочен своей безопасностью или безопасностью окружения

* Ты не можешь справиться, тебя не слышат

* У тебя отсутствует компетенция и нуждаешься в профессиональной помощи, совете.

* Ты находишься в конфликте с работающими в организации людьми и/или с работодателем.

* Нуждаешься в информации и профессиональном дополнительном обучении.

Работодателю

Время обратиться в Эстонский Консультативный Совет Специалистов по трудовой среде тогда, когда:

* Нуждаешься в специалисте по трудовой среде или услуге для наведения порядка в трудовой среде.

* Нуждаешься в совете по улучшению рабочей среды.

* Сделаны необходимые инвестиции в трудовую среду, однако проблемы и несчастные случаи на производстве не уменьшаются.

* Работникам провели необходимые курсы и инструктажи, хотя это не принесло изменений в поведении и подходах работников.

* Просто желаешь получить ответ на некоторые свои вопросы.

Успех организации зависит от лояльности работников, эффективности действий и от уравновешенного вклада как со стороны работодателя, так и со стороны работника. Используем же взаимовыгодные решения win-win и будем друг-другу подмогой!