ETKSN  liikmete üldkoosolek 8.10.2013 a.

Üldkoosolek toimub 8.10.2013.a  kell 16.00 – 18.00  TTÜ Majandusteaduskond  Akadeemia tee 3 – X 415.

Osavõtust palun teatada  info@etksn.ee

Päevakava

 1.      Tööohutuse ja töötervishoiu õpetamine  Ülikoolis – Piia Tint.

2.       Erialast kirjandust tutvustab Henno Tosso.

3.       Kemikaali ohutus –  Aarne Ruga.

 4.      ETKSN üldkoosoleku avamine, päevakorra kinnitamine, juhatuse tegevuse aruanne.

5.      ETKSN ja Tööinspektsiooni koostööplaanid. Mihkel Anderson

6.      Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud ümarlauad. Mihkel Anderson

7.      Uue juhatuse valimine

 Vestlus ring – liikmete ettepanekud ja arvamused.

Meeldivat koostööd soovides,

ETKSN juhatus