Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja üldkoosolek 9.12.2014

Lugupeetud praegused ja tulevased ETKSN liikmed!

Olete oodatud iga-aastasele ühingu üldkoosolekule, mis toimub 9.12.2014.a kell 14.00–17.00 Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna (Akadeemia tee 3) ruumis 214.
Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 05.12.2014 aadressile info@etksn.ee.

ETKSN juhatus