Keskkonna- ja tööohutusspetsialist

ABB komplektalajaamade tehas otsib oma meeskonda keskkonna- ja tööohutusspetsialisti.

Ülesanded:

-Tööohutusega seotud ennetustegevuste planeerimine,  kommunikatsioon ja tulemuste analüüs

-Töötajate keskkonna- ja tööohutusalane juhendamine ning koolitamine

-Siseaudititel osalemine, -läbiviimine ning korrigeerivate tegevuste jälgimine ja kontroll

-Riskianalüüside organiseerimine, tegevuskavade koostamine ja ohjamine

-Keskkonnaalaste tegevuste korraldamine ning nõuetele vastavuse tagamine

-Integreeritud juhtimissüsteemidest (ISO14001, OHSAS 18001) tulenevate protsesside ajakohastamine, arendamine

-Töö dokumentatsiooniga ( ajakohastamine, aruandlus, andmete analüüs)

Nõudmised:

-Ametikohale vastav kõrg- või kutseharidus

-Tööohutusalase tegevuse kogemus vähemalt 2 aastat( soovitavalt tootmisettevõttes)

-Keskkonna-, töötervishoiu-  tööohutusalaste nõuete ja õigusaktide tundmine

-ISO14001 ning OHSAS 18001 standardite tundmine

-Iseseisev probleemide lahendamise oskus

-Meeskonnatöö oskus

-Korrektsus, täpsus

-Hea eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas

-Eesti-, vene- ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas

-Heal tasemel MS Office kasutusoskus

-Kasuks tulevad teadmised 5S heakorrasüsteemist ja eelnevad kogemused selle rakendamisest

ABB pakub:

-Võimalust eneseteostuseks rahvusvahelises organisatsioonis ja suurepäraseid enesetäiendamise võimalusi

-Väljakutsuvat ja põnevat tööd professionaalses meeskonnas

-Inspireerivat töökeskkonda ABB uues OneCampus tehasehoones

-Oma töötaja soodustusi, s.h. ettevõtte poolt

korraldatud tasuta bussitransport Tallinnast, Maardust ja Keilast

Kontaktinfo: Anna Lošakova, kvaliteedijuht, tel: 56801 921

Kandideerimise tehniliste küsimuste kontakt: tel: 56 801 515